• โปรโมชั่น
     
  • โปรโมชั่น
     
  • โปรโมชั่น
     

 
สุพรรณิการ์

เพื่อรักษาประเพณีที่สวยงามให้อยู่ในความทรงจำตลอดไป

โปรโมชั่น

แพ็กเกจราคา 18,900 บาท (พิธีเช้า)
ระยะเวลาการใช้: 13 มกราคม 2016 – 30 มิถุนายน 2016


• พานขันหมาก 1
• พานสินสอด 1
• พานแหวนหมั้น 1
• พานเชิญขันหมาก 1
• พานไหว้ผู้ใหญ่ 1
• พานต้นกล้วย ต้นอ้อย 1 คู่
• ถาดขนมมงคล 9 ชนิด 1 คู่
• ถาดผลไม้ 1 คู่

 

เงื่อนไข:

กรุณาสำรองแพ็กเกจล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ :
21/27 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
อีเมล์ :
info@supannikar.com
เว็บไซต์ :
www.supannikar.com
โทร :
02-579-0181

ติดต่อ